Aktuāli

Jauni atvieglojumi par nestrādājošu laulāto ar bērnuSākot ar 2018.gada 1.jūliju iedzīvotāji var izmantot iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu par tāda nestrādājoša laulātā uzturēšanu, kura apgādībā ir bērns.

No šā gada 1.jūlija paplašināts personu loks, par kurām iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs tiesīgs piemērot atvieglojumu par apgādībā esošām personām.

 

Nodokļa atvieglojuma apmērs par vienu apgādājamo 2018. gadā ir 200 EUR mēnesī. Par šādu summu tiek palielināta ar nodokļiem neapliekamā algas daļa tam ģimenes loceklim, kura apgādībā atrodas nestrādājošais laulātais. Ar nodokli neapliekamā algas daļa tiek palielināta atbilstoši apgādājamo skaitam.   


Nodokļa atvieglojumu par nestrādājošu laulāto turpmāk var piemērot šādos gadījumos:

 - ja laulātā apgādībā ir bērns vecumā līdz trim gadiem;

 - ja laulātā apgādībā ir trīs vai vairāk bērni līdz 18 gadu vecumam vai līdz 24 gadu vecumam, no kuriem vismaz viens ir jaunāks par septiņiem gadiem, kamēr bērns turpina izglītības iegūšanu;

 - ja laulātā apgādībā ir pieci bērni līdz 18 gadu vecumam vai līdz 24 gadu vecumam, kamēr bērns turpina izglītības iegūšanu.

 

Lai saņemtu nodokļa atvieglojumus, apgādībā esošas personas ir jāreģistrē VID, veicot ierakstu savā elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā. Ierakstus ikviens var veikt pats – VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas sadaļā “Algas nodokļa grāmatiņa”. 

 

Šim rakstam ir informatīvs raksturs. Par nodokļu likumdošanas piemērošanu katrā konkrētā gadījumā iesakām vērsties pie nodokļu konsultantiem. Tālrunis 67442838 vai 26110067.