Aktuāli

No 2018. gada kapitāla pieauguma nodokļa likme 20 procentiSaeimā pieņemtie grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" paredz kapitāla pieauguma nodokļa likmes paaugstināšanu.

Ar 2018.gada 1.janvāri piemēro nodokļa likmi 20 % apmērā ienākumiem no kapitāla, tai skaitā no kapitāla pieauguma.

 

Ienākumam no kapitāla pieauguma darījumiem, kuri nav pabeigti līdz 2017.gada 31.decembrim, piemēro iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi 15 % apmērā.

 

Mainīta nerezidentam piemērojamā likme, ja nodokli no kapitāla aktīvu atsavināšanas ienākuma ietur izmaksas brīdī. Izmaksātājam turpmāk būs jāietur 3 % no izmaksātās atlīdzības.

 

Dividendes (arī nosacītās dividendes un dividendēm pielīdzināmu ienākumu) ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliek, ja tās ir apliktas ar 20 % uzņēmumu ienākuma nodokli saskaņā ar jauno Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumu vai ārvalstīs ir samaksāts uzņēmumu ienākuma nodoklis vai iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

 

Dividendes, kas tiek izmaksātas no peļņas, kura aplikta ar uzņēmumu ienākuma nodokli līdz 2017.gada 31.decembrim, 2018.un 2019.gadā apliek ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, piemērojot 10 % nodokļa likmi.

 

Personālsabiedrības biedra ienākums (Latvijas un ārvalsts personālsabiedrības, ja tā ir ārvalsts uzņēmumu ienākuma nodokļa vai tam pielīdzināma nodokļa maksātāja) ir dividendēm pielīdzināms ienākums.

 

Dividendēm pielīdzināms ienākums, kuru saņem no individuālā uzņēmuma (zemnieka vai zvejnieka saimniecības), nav apliekams ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, ja par to maksā uzņēmumu ienākuma nodokli saskaņā ar Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumu.

 

Mainīts deklarācijas par ienākumu no kapitāla iesniegšanas termiņš atkarībā no ceturksnī gūto ienākumu apmēra. Ja tie pārsniedz 1000 euro, deklarāciju iesniedz reizi ceturksnī līdz nākamā mēneša 15.datumam. Ja gūto ienākumu apmērs nepārsniedz 1000 euro, deklarāciju iesniedz līdz nākamā gada 15.janvārim.

 

Šim rakstam ir informatīvs raksturs. Par nodokļu likumdošanas piemērošanu katrā konkrētā gadījumā iesakām vērsties pie mūsu nodokļu konsultantiem. Tālrunis 67442838 vai 26110067.