Aktuāli

Būtiskākās izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanā 2019. gadāNo 2019. gada 1. janvāra stājas spēkā izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanas kārtībā, kuras noteiktas iepriekšējos gados nodokļu reformas ietvaros pieņemtajos likumdošanas aktos.

 

Neapliekamai minimums 2019. gadā

 

Minimālā alga 2019. gadā Latvijā netiek mainīta un paliek 430 EUR mēnesī.   

 

No 2019. gada 1. janvāra algām līdz 440 EUR mēnesī ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamā daļa jeb neapliekamais minimums ir 230 EUR mēnesī.

Ienākumiem no 440 līdz 1100 EUR mēnesī neapliekamais minimums ir diferencēts un pakāpeniski samazinās. Ienākumiem, kuri lielāki par 1100 EUR mēnesī, tas sasniedz 0, proti, neapliekamais minimums netiek piemērots.

Maksimālais gada neapliekamais minimums 2019. gadā būs 2760 EUR. Gada apliekamā ienākuma apmērs, līdz kuram piemēro maksimālo gada neapliekamo minimumu, nemainās – 5280 EUR. Gada apliekamā ienākuma apmērs, virs kura nepiemēro gada diferencēto neapliekamo minimumu – 13 200 EUR.

Paaugstināts neapliekamais minimums pensionāriem.  Līdzšinējo 250 EUR vietā tas ir 270 EUR  mēnesī jeb 3240 EUR gadā.

 

Atvieglojumi par apgādībā esošām personām

 

Nodokļa atvieglojums par apgādībā esošu personu 2019. gadā noteikts 230 eiro mēnesī. Ar nodokli neapliekamā algas daļa tiek palielināta atbilstoši apgādājamo skaitam.

Būtiski atcerēties, ka no 2018. gada 1. jūlija atkal var piemērot nodokļa atvieglojumu par nestrādājošu laulāto šādos gadījumos:

- ja laulātā apgādībā ir bērns vecumā līdz trim gadiem;

 - ja laulātā apgādībā ir trīs vai vairāk bērni līdz 18 gadu vecumam vai līdz 24 gadu vecumam, no kuriem vismaz viens ir jaunāks par septiņiem gadiem, kamēr bērns   turpina izglītības iegūšanu;

 - ja laulātā apgādībā ir pieci bērni līdz 18 gadu vecumam vai līdz 24 gadu vecumam, kamēr bērns turpina izglītības iegūšanu.

Lai saņemtu nodokļa atvieglojumus, apgādībā esošas personas ir jāreģistrē VID, veicot ierakstu savā elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā. Ierakstus ikviens var veikt pats – VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas sadaļā “Algas nodokļa grāmatiņa”.

 

Pārmaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa atgūšanas kārtība

 

No 2019. gada 1. marta ikviena Latvijā oficiāli strādājoša fiziska persona var iesniegt gada ienākumu deklarāciju par 2018. gadu, pievienojot maksājumus apliecinošus dokumentus par saviem un savu ģimenes locekļu saņemtajiem ārstniecības un izglītības pakalpojumiem.  

Persona varēs saņemt atpakaļ samaksāto nodokli par to attaisnoto izdevumu summu, kas nepārsniedz 50% no viņa gada apliekamajiem ienākumiem, bet ne vairāk kā 600 eiro par sevi un katru ģimenes locekli.

Ņemot vērā 2018. gadā spēkā stājās būtiskas izmaiņas ienākumu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtībā, rosinām iedzīvotājus aktīvāk iesniegt gada ienākumu deklarāciju par 2018. gadu. Deklarācijas iesniegšanas rezultātā pārmaksa var veidoties ne tikai par iesniegtajiem attaisnotajiem izdevumiem, bet arī par pārmaksāto gada nepaliekamo minimumu.


Drukas versija