Aktuāli

Diferencētā neapliekamā minimuma piemērošana2016. gadā Latvijā tika ieviests diferencētais neapliekamais minimums.

Diferencētā neapliekamā minimuma būtība

 

Atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 5. janvāra noteikumiem  Nr. 1 par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai ikmēneša neapliekamais minimums katru gadu pakāpeniski tiek samazināts, savukārt maksimālais gada neapliekamais minimums  pakāpeniski palielinās.

 

Lai piemērotu diferencēto neapliekamo minimumu, nodokļu maksātājam jāizprot un jāņem vērā vairāki lielumi.

 

Minimālais neapliekamais minimums: 2016. gadā - 75 euro (900 euro gadā); 2017. gadā  - 60 euro (720 euro gadā)

 

Gada apliekamā ienākuma apmērs, līdz kuram piemēro maksimālo gada nepaliekamo minimumu: 2016. gadā 4560 euro; 2017. gadā 4800 euro

 

Gada apliekamais ienākums, virs kura piemēro tikai minimālo gada ienākumu minimumu: 2016. gadā 12 000 euro; 2017. gadā 13 200 euro

 

Koeficents: 2016. gadā 0,0403; 2017. gadā 0,0786.

 

 

Neapliekamā minimuma piemērošanas kārtība

 

Minimālo mēneša neapliekamo minimumu nodokļu maksātāja ikmēneša apliekamajiem ienākumiem piemēro katru mēnesi ienākuma gūšanas vietā, kur iesniegta darba algas nodokļa grāmatiņa.

 

Ja nodokļa maksātāja ienākumi 2016. gadā bijuši robežās no 4560 euro līdz 1200 euro, tad viņam ir tiesības uz diferencēto neapliekamo minimumu, kas tiek aprēķināts pēc īpašas likumdošanā noteiktas formulas, ņemot vērā gada koeficentu un katra nodokļu maksātāja individuālo apliekamā ienākuma apmēru.

 

Nosakot nodokļu maksātāja gada diferencētā neapliekamā minimuma apmēru, ņem vērā visus nodokļa maksātāja gada laikā gūtos ar iedzīvotāju ienākumu apliekamos ienākumus, izņemot likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9. pantā minētos neapliekamos ienākumus un tos saimnieciskās darbības ienākumus, par kuriem maksā patentmaksu vai mikrouzņēmuma nodokli.

 

Gada diferencētais neapliekamais minimums ietver nodokļa maksātājam taksācijas gada laikā piemēroto minimālo mēneša neapliekamo minimuma summu.

 

Diferencēto neapliekamo minimumu nepiemēro par to periodu, kad persona saņem pensiju. Strādājošam pensionāram piemēro pensionāra neapliekamo minimumu, t.i., 235 eiro mēnesī jeb 2820 euro gadā, bet diferencēto neapliekamo minimumu nepiemēro. Ja pensija ir mazāka par 235 euro mēnesī, tad, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, pensijai nepiemēroto neapliekamā minimuma daļu var piemērot darba algai un saņemt nodokļa atmaksu.

 

Gada diferencēto neapliekamo minimumu nodokļa maksātājam piemēro reizi gadā, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju.

 

Gada ienākumu deklarācijas par 2016. gadu nodokļu maksātāji var iesniegt VID no š.g. 1. marta. Aizpildot deklarāciju, var saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu par neizmantoto diferencētā nodokļu minimuma apmēru, medicīnas un izglītības izdevumiem, ziedojumiem partijām un labdarības organizācijām, gada laikā veiktajām iemaksām privātajos pensiju fondos un uzkrājošā dzīvības apdrošināšanā.

 

 

Konsultācijām un gada ienākumu deklarācijas sagatavošanai varat pieteikties pa tālruni + (371) 67442838.


Drukas versija