Aktuāli

Ar ko nodokļu maksātājiem jārēķinās 2023.gadāLikumdošanas izmaiņas, kas katru Latvijas nodokļu maksātāju skar no 2023.gada 1.janvāra. Apstiprinot 2023.gada budžetu, iespējami vēl citi grozījumi nodokļu likumdošanā.

Minimālā alga un nodokļu likmes

No 1.janvāra valsts noteiktais minimālā atalgojuma apmērs līdzšinējo 500 eiro vietā ir 620 eiro mēnesī.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likmes palikušas nemainīgas. Ienākumiem līdz 20 004 eiro gadā likme 20 %, ienākumu daļai no 20 004 eiro līdz 78 100 eiro piemērojama likme 23 %, bet gada ienākumi virs 78 100 eiro tiek aplikti ar 31 % likmi.

 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) vispārējā likme 34.09 % apmērā saglabājas nemainīga kopš 2021.gada. Darba devēja likme ir 23.59 %, bet darba ņēmēja likme – 10 %. VSAOI maksimālais apmērs gadā ir 78 100 eiro, un solidaritātes nodokļa likme saglabājas 25 % apmērā.

 

Ar IIN neapliekamais minimums un citi atvieglojumi

Salīdzinot ar 2022.gadu, palielinājies maksimālais ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamais minimums (NM), proti, 500 eiro mēnesī (jeb 6000 eiro gadā). Ienākumi, līdz kuriem piemēro maksimālo NM ir 500 eiro mēnesī  (jeb 6000 eiro gadā). NM vairs netiek piemērots ienākumiem, kuri pārsniedz 1800 eiro mēnesī (jeb 21 600 eiro gadā).

 

Arī nepaliekamais minimums pensionāriem ir būtiski pieaudzis un šogad sasniedzis līmeni 500 eiro mēnesī. Tas nozīmē, ka ar iedzīvotāju ienākuma nodokli tiek apliktas pensijas virs 500 eiro mēnesī.

 

Nemainīgs kopš 2021.gada ir atvieglojums par apgādībā esošu personu – mēnesī 250 eiro, gadā – 3000 eiro. Jāatzīmē, ka 2020.gadā tika paplašināts apgādībā esošu personu loks. Pie noteiktiem nosacījumiem apgādībā var būt ne tikai bērni vai nestrādājoša laulātā apgādājamie, bet arī māsa, brālis, nestrādājošs lvecāku vai aulātais, kuriem piešķirta 1. un 2.grupas invaliditāte.

 

Arī attaisnoto izdevumu apmērs par gada laikā veiktajiem izglītības un medicīnas pakalpojumu maksājumiem palicis nemainīgs, proti, 600 eiro par katras personas izdevumiem, kurus nodokļi maksātājs var iekļaut savā gada ienākumu deklarācijā un saņemt nodokļu atmaksu.

 

Šim rakstam ir informatīvs raksturs. Par nodokļu likumdošanas piemērošanu katrā konkrētā gadījumā iesakām vērsties pie nodokļu konsultantiem. Tālrunis 67442838 vai 26110067.


Drukas versija